Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Report this content

Lund, Sverige, 12:00 CET, 31 mars 2021 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster. Under mars månad har antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 55 000 och antalet röster har ökat med 5 500 med anledning av den riktade nyemission och återköp av 55 000 C-aktier vilket meddelades 15 mars 2021.  

Per den 31 mars 2021 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 65 064 222 aktier, varav 63 774 222 är stamaktier med en röst vardera och 1 290 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 63 903 222 röster.  

 

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 12:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

 

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

Dokument & länkar