BONESUPPORT™ presenterar på Canaccord Musculoskeletal Conference

Report this content

Lund, Sverige, 08.00 CET, 5 mars 2018 – BONESUPPORT, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform meddelar att de kommer presentera på Canaccord Musculoskeletal Conference tisdagen den 6 mars kl 10.00 EST i New Orleans, USA.

Patrick O’Donnell, General Manager & Executive Vice President of Commercial Operations USA, kommer att presentera på konferensen. Hans presentation ger en översikt över företagets egenutvecklade CERAMENT®-plattform och dess produkters förmåga att ombildas till kroppseget ben och förmågan att skydda läkningsprocesser från infektioner i fallet CERAMENT® G&V*, detta innebär klara fördelar för patienter, kirurger och vårdgivare. Att minska infektionsrisken vid ortopedisk kirurgi är ett viktigt mål för att minska längden på patientens sjukhusvistelse och antalet återbesök efter den primära behandlingen.

Presentationen kommer också att täcka de senaste framstegen i bolagets tillväxtstrategi som är inriktad på att driva försäljningen av BONESUPPORTs nuvarande marknadsförda produkter och generera ytterligare klinisk data för att öka användningen i vanliga indikationer som trauma och revisionsartroplasik och slutföra FORTIFY-studien som är utformad för att stödja en planerad PMA-godkännande (Premarket Approval) i USA för CERAMENT G under 2020.

BONESUPPORT™ planerar för ett flertal investerarmöten Canaccord Musculoskeletal Conference.

BONESUPPORT™ kommer också att ställa ut på American Academy of Orthopedic Surgeons 2018 årsmöte, som äger rum 6–10 mars i New Orleans, USA.

För mer information kontakta:

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7282 1022

bonesupport@citigatedewerogerson.com

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.