BONESUPPORT Holding AB (publ) – Publicerar Q1 2021 delårsrapport

Report this content

Lund, Sverige, 08:00 CET, 6 maj 2021 – BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det första kvartalet 2021. 

FÄRRE OPERATIONER I SPÅREN AV INTENSIFIERAD PANDEMI

JANUARI - MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 44,8 MSEK (43,4) och ökade med 3 procent (14 procent räknat i fasta växelkurser).
  • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 18 procent (36 procent räknat i fast växelkurs).
  • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsminskning med 11 procent (8 procent räknat i fasta växelkurser).
  • Bruttomarginalen rapporterades till 88,6 procent (88,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till -19,7 MSEK (-29,2).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,32 SEK (-0,56).

”14 procents tillväxt i fast valutakurs, trots stor påverkan av pandemin.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

  • I februari meddelade det amerikanska läkemedelverket, Food and Drug Administration (FDA), BONESUPPORT att bolagets De Novo-ansökan för CERAMENT G för beninfektion kräver ytterligare uppgifter och förtydliganden. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • I april meddelade bolaget att bolaget tecknat avtal med Premier för syntetiskt implanterbara produkter. Premier är ett av de ledande inköpsnätverken (GPO) i USA, med över 4 100 amerikanska sjukhus.

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

Dokument & länkar