Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Report this content

Lund, Sverige, 18:00 CET, 15 mars 2021 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2020 genom styrelsebeslut beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 55 000 C–aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 19 maj 2020.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2020 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) beslutat om riktad nyemission av 55 000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen uppgår till 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 55 000 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom BONESUPPORT-koncernen som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs på årsstämman 19 maj 2020. Tilldelning av prestationsaktier i LTI 2020 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare 1 235 000 egna C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

 

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 18.00.
 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

Dokument & länkar