Analysguiden: USA-besked uppmuntrar

Försäljningen under 3 kv. föll som väntat kraftigt till följd av ett uppsagt distributionsavtal i USA. Uppbyggnaden av en ny distribution går samtidigt snabbare än vi hade väntat vilket bådar gott för den nya tillväxtstrategin.  

De senaste månaderna har Bonesupport meddelat tydliga framsteg vad gäller etableringen av ett nytt distributörsnätverk i USA. Nyligen meddelades att bolaget träffat avtal med 25 distributörer med en säljstyrka på över 500 representanter. Uppbyggnaden av den nya kommersiella plattformen har gått snabbare än vi tidigare räknat med vilket bådar gott för tillväxtutsikterna från 2019 och framåt.

Det tidigare exklusiva avtalet med Zimmer Biomet löpte ut i slutet av oktober 2018, och uppsägningen har som väntat påverkat försäljningen mycket kraftigt det senaste kvartalet. Försäljningen föll med 56 procent. Ljuspunkter i rapporten var en stark tillväxt för de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT™ G & V i Europa. Vi bedömer att det tredje kvartalet utgör en botten i försäljningen och räknar med en viss återhämtning redan innevarande kvartal i takt med att de nya distributörerna i USA stegvis ökar aktiviteten. Vi har sänkt vår försäljningsprognos för innevarande år men i gengäld höjt tillväxtantagandet för 2019 då vi ser förbättrade utsikter att i relativt snabb takt återta de volymer som har fallit bort i och med uppsägningen av avtalet med Zimmer Biomet. Vi bedömer att omfattningen av det nya distributörsnätverket ger stöd åt vår optimism.

Vi har justerat det motiverade värdet i basscenariot något till 30 kr (30,8) främst som en följd av utspädning från nyligen konverterade personaloptioner. Mot slutet av året väntas toplineresultat från den viktiga kliniska studien CERTiFy där CERAMENT™ BVF jämförs med standardbehandling i underbensfrakturer. Vi ser studien som tydligt kursdrivande då framgångsrika resultat bör ge stöd åt ökad användning inom det stora användningsområdet komplexa frakturer.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Prenumerera