Bolagsstämmokommuniké från Bong Ljungdahl Ab

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ från BONG LJUNGDAHL AB Vid ordinarie bolagsstämma i Bong Ljungdahl AB den 9 maj 2003 omvaldes Mikael Ekdahl, Arvid Gierow, Lennart Pihl, Alf Tönnesson och Gösta Wiking till ordinarie styrelseledamöter. Jan Ekberg hade avböjt omval. Styrelsearvodet fastställdes till 750 000 kronor. Styrelsen valde vid sitt konstituerande möte Mikael Ekdahl som ny ordförande i styrelsen och Alf Tönnesson som vice ordförande. Stämman beslöt vidare att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2002. Stämman beslöt att utse en nomineringskommitté bestående av Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson och Bernt Gunnarsson, samt att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Styrelsen valde vid sitt konstituerande möte Mikael Ekdahl och Alf Tönnesson som ledamöter i ersättningskommittén och Arvid Gierow och Gösta Wiking som ledamöter i revisionskommittén. Kristianstad den 9 maj 2003 BONG LJUNGDAHL AB Styrelsen Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor, har ca 1.500 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om bolagsstämman, kontakta Lennart Pihl, verkställande direktör och koncernchef, på tfn 044-20 70 50 eller mobil 070-594 68 66. En kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003 har sänts ut via Waymaker. Den kan även beställas direkt från Bong Ljungdahl på tfn 044-20 70 00 eller på fax 044-20 70 99. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar