Bong genomför besparingsprogram

Report this content

BONG GENOMFÖR BESPARINGSPROGRAM I linje med tidigare aviserat besparingsprogram, genomför Bongkoncernen dels ett antal strukturella förändringar och dels personalreduktioner inom administrationen. I Tyskland sammanförs produktionen i två av tillverkningsenheterna till en. Verksamheten i Erkelenz flyttas till den större och mer automatiserade anläggningen i Wuppertal, där huvudkontor och centrallager för Tyskland är lokaliserat. Avståndet mellan orterna är ca. 70 km. Anställda erbjuds att följa med och pendeltransporter arrangeras.Samtliga kuvertmaskiner flyttas och den tyska produktionskapaciteten om drygt 6 miljarder kuvert per år bibehålles. Sammanslagningen beräknas vara avslutad i början av 2003. Legotillverkningen i Kohila, Estland av konsumentförpackade kuvert avvecklas vid årsskiftet och flyttas till de egna anläggningarna i Torgau, Tyskland. Bong tar i samband härmed också själv över marknadsföring och distribution till de baltiska länderna. Inom administrationen avvecklas ett 15-tal tjänster i bl.a. Sverige, Norge, Danmark och England. Sammanlagt leder programmet till personalreduktioner om ca. 70 personer. Åtgärderna beräknas medföra besparingar om ca. 35 MSEK årligen, från och med det första kvartalet 2003. Rationaliseringsprogrammet bedöms generera omstruktureringskostnader om ca 30 MSEK och belasta 4:e kvartalet 2002. "Åtgärderna är ett led i vår strävan att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genom ökad kostnadseffektivitet och produktivitet. Rationaliseringsarbetet pågår kontinuerligt och har hittills inneburit att antalet produktionsanläggningar i koncernen minskat från 16 till 12. De nu beslutade åtgärderna betyder att vi får 10 anläggningar. Sammanslagningen i Tyskland stärker företagets positioner." säger Lennart Pihl, VD och Koncernchef i Bong Ljungdahl AB. " I det svaga konjunkturläge som råder har vi extra kapacitet och därmed påverkas inte vår leveransservice under omställningarna. Produktionsrationaliseringar i högkonjunktur är svårare att genomföra." Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,4 miljarder kronor, har ca 1.700 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare upplysningar med anledning av detta pressmeddelande lämnas av Lennart Pihl, VD och Koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Telefon direkt 044-20 70 50, mobil 0705-94 68 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar