Bong genomför organisationsförändring och utser vice VD

Report this content

Bong genomför organisationsförändring och utser vice VD Med omedelbar verkan genomför Bong ett antal förändringar i sin Europaorganisation i syfte att skapa förutsättningar för förbättrad produktivitet och lönsamhet. Den divisionsbaserade operativa strukturen avvecklas och ett antal geografiska resultatenheter rapporterar i stället direkt till koncernledningen. Den "Norra" divisionen delas upp i en skandinavisk del (Sverige, Norge, Danmark) och en Finland/Baltikum-del. Den hittillsvarande division "Special" avvecklas och Nybrofabriken ingår fortsättningsvis som en produktionsenhet i "Skandinavien". Inom resultatenhet "Skandinavien" beräknas betydande besparingar kunna uppnås genom rationaliseringar. Division "Central" delas upp i tre resultatenheter: Tyskland, Belgien och Polen, medan UK/Irland (tidigare Division "West") förblir en enhet. I samband med organisationsförändringarna utnämns nuvarande Försäljnings- och Marknadsdirektören, Anders Davidsson, till bolagets vice VD med fortsatt ansvar för försäljning och marknadsföring samt direkt ansvar för marknaderna i Holland och Frankrike. Anders Davidsson anställdes i koncernen i mars 2002 och kom då från en konsultbefattning inom McKinsey Sverige. Till resultatenhetschefer och medlemmar i koncernens ledningsgrupp kvarstår/utses Sigurd Nilsen (Skandinavien), Kari Lähteenmäki (Finland/Baltikum), Janusz Molenda (Polen), Mikael Nielsen (Tyskland), Yves Lantonnois (Belgien) och Sue Hale (UK/Irland). Kristianstad 2003-01-09 Lennart Pihl VD och Koncernchef Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor, har ca 1.600 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare upplysningar med anledning av detta pressmeddelande lämnas av Lennart Pihl, VD och Koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Telefon direkt 044-20 70 50, mobil 0705-94 68 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar