BONG LJUNGDAHL AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004

BONG LJUNGDAHL AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004 · FORTSATT POSITIV RESULTATUTVECKLING. VINST FÖRE SKATT I TREDJE KVARTALET 3 MSEK (-20) · NETTOOMSÄTTNINGEN JANUARI - SEPTEMBER REDUCERAD TILL 1 353 MSEK (1 448) DELVIS BEROENDE PÅ KONCERNENS ÖKADE FOKUS PÅ LÖNSAMMA VOLYMER. NETTOOMSÄTTNINGEN FÖR DET TREDJE KVARTALET UPPGICK TILL 418 MSEK (445) · RESULTAT FÖRE SKATT JANUARI - SEPTEMBER UPPGICK TILL 45 MSEK (-66). RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL 34 MSEK (-78) · RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 2,60 SEK (-5,96) · KASSAFLÖDET EFTER INVESTERINGSVERKSAMHET UPPGICK TILL 64 MSEK (-18) Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80. Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor, har ca 1.400 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har framför allt i norra Europa mycket starka marknadspositioner och bearbetar med egna säljorganisationer elva europeiska länder. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041027BIT20190/wkr0028.pdf Delårsrapport

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar