BONG LJUNGDAHL AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

BONG LJUNGDAHL AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004 · NETTOOMSÄTTNINGEN MINSKADE TILL 934 MSEK (1 003), DELVIS BEROENDE PÅ KONCERNENS ÖKADE FOKUS PÅ LÖNSAMMA VOLYMER · RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL 37 MSEK (-52) · RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 2,78 SEK (-4,02) · KASSAFLÖDET EFTER INVESTERINGSVERKSAMHET UPPGICK TILL 29 MSEK (13) · SLUTLIG FÖRLIKNING UPPNÅDDES MED BAUWENS VILKET GAV EN POSITIV RESULTATEFFEKT OM 61 MSEK · RÖRELSERESULTATET VAR POSITIVT OCH FÖRBÄTTRADES BETYDLIGT JÄMFÖRT MED 2003. RENSAT FÖR FÖRLIKNINGEN MED BAUWENS, +61 MSEK OCH OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER, -7 MSEK VAR RÖRELSERESULTATET +7 MSEK. · KIRJEKUORI OY FÖRVÄRVADES. PERSONALEN MINSKAS MED 30 PERSONER I FINLAND OCH KIRJEKUORI OY VÄNTAS GE POSITIV RESULTATEFFEKT 2005 · NYTT BESPARINGS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM INITIERAS I SKANDINAVIEN. 50 PERSONER VARSLAS OM UPPSÄGNING. Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT00210/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar