Bong säljer industrifastighet i England

Bong säljer industrifastighet i England I syfte att kunna koncentrera sina verksamheter i England avyttrar Bong sin industrifastighet i Milton Keynes. Av köpeskillingen om cirka 37 MSEK har cirka 30 MSEK mottagits medan resterande belopp utfaller under förutsättning att vissa myndighetsgodkännanden erhållits. Försäljningen medför vid full betalning en reavinst om cirka 9 MSEK. Bong har tecknat ett kortare hyresavtal om fortsatt förhyrning av den sålda fastigheten, men avser flytta verksamheten till andra lokaler under 2004. Kristianstad 2003-05-23 Lennart Pihl VD och Koncernchef Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor, har ca 1.500 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har framför allt i norra Europa mycket starka marknadspositioner och har egna säljorganisationer i tolv europeiska länder. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare upplysningar med anledning av detta pressmeddelande lämnas av Lennart Pihl, VD och Koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Telefon direkt 044-20 70 50, mobil 0705-94 68 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar