Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · FORTSATT LÅGKONJUNKTUR OCH STARK PRISPRESS · RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL -3 MSEK (23*) · KASSAFLÖDET UPPGICK TILL 8 MSEK (55**) · TIDIGARE BESLUTADE STRUKTUR- OCH BESPARINGSPROGRAM HAR GENOMFÖRTS PLANENLIGT · FÖRSÄLJNINGSBOLAG I FRANKRIKE ETABLERAT Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 50, (mobil) 070 594 68 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00770/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00770/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar