Marknadsdirektör och vice VD Anders Davidsson ny VD och koncernchef i Bong Ljungdahl AB

Marknadsdirektör och vice VD Anders Davidsson ny VD och koncernchef i Bong Ljungdahl AB Marknadsdirektör och vice VD Anders Davidsson efterträder VD:n och koncernchefen Lennart Pihl som efter sex år lämnar Bong Ljungdahl vid kommande årsskifte. Anders Davidsson kom till Bong för snart två år sedan från McKinsey där han varit i fyra år efter sin anställning på marknadssidan vid Volvo och Ford. Anders Davidsson har som marknadsdirektör och vice VD haft huvudansvaret för koncernens satsning på de europeiska storkunderna men fick under våren 2003 även ta över VD-skapet i det problemtyngda dotterbolaget i Tyskland med en omsättning på 600 miljoner kronor. Anders Davidsson har på kort tid åstadkommit avgörande förbättringar i detta bolag och även rekryterat sin tyske efterträdare, Elmar Schätzlein, vars erfarenhet som marknadsdirektör hos Schneidersöhne kommer att förstärka Bongs marknadskompetens och ledning i Tyskland. Anders Davidsson är civilekonom och har en utpräglat internationell marknadsinriktning som passar väl in för att vidareutveckla Bongs strategi i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Lennart Pihl som under de senaste åren genomfört ett flertal förvärv för att förstärka Bongs position på den europeiska kuvertmarknaden kommer under en övergångsperiod att stå till Anders Davidssons förfogande som rådgivare. Kristianstad 2003-10-16 Mikael Ekdahl Styrelsens ordf. Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor, har ca 1.500 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har framför allt i norra Europa mycket starka marknadspositioner och har egna säljorganisationer i tolv europeiska länder. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare upplysningar med anledning av detta pressmeddelande lämnas av Mikael Ekdahl, styrelseordförande i Bong Ljungdahl AB. Telefon (växel) 044-20 70 00, mobil 0709-77 72 03. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar