Pressmeddelande den 11 mars 2016 - Bonnier ökar i HittaHem

Report this content

Bonnier News engagemang i bostadsannonseringssajten HittaHem ökar. Drygt två år efter att Bonnierkoncernen köpte in sig går man upp till majoritetsägande i det snabbt växande företaget.

I november 2013 köpte Bonnier News 49 procent i Malmöbaserade bolaget Next Solutions AB som drev bostadssajten HittaHem. Därefter har ett omfattande arbete pågått med att integrera HittaHems matchningstjänster på Bonniertidningarnas webbplatser.

”Vi såg att marknaden för bostadsannonsering var i snabb förändring och att det fanns ett stort behov av att koppla ihop mäklarnas objektsannonsering med smarta digitala verktyg för matchning. Nu har vi testat affärmodellen och ser att den fungerar och därför väljer vi att gå upp i ägande”, säger Henrik Stangel, avgående försäljningsdirektör för Bonnier News.

Bostadsannonsering har under lång tid varit en viktig intäktskälla för dagstidningar, men de senaste åren har alltmer av mäklarnas marknadsföring investerats i digitala kanaler. Branschen har samtidigt haft svårt att enas om en gemensam digital annonsmodell via sina egna plattformar.

”Det fanns en lucka på marknaden där kombinationen av en annonsplattform, marknadsplats och matchningsmotor saknades. Därför startade vi HittaHem. Att Bonnier News väljer att utöka sitt ägande är fantastiskt roligt och vi ser det som ett kvitto på att vi gjorde rätt analys”, säger Mathias Bergman, vd och grundare av HittaHem.

I och med dagens besked förvärvar Bonnier News aktier av övriga aktieägare och får en ägarandel på över 90 procent av bolaget.

HittaHem växer snabbt. Från en blygsam omsättning 2014 ökade intäkterna till cirka 33 miljoner kronor förra året. Nu växlar Bonnier News upp takten i satsningen och målet är att fortsätta skapa digitala intäkter inom bostadsannonssegmentet.

”Förvärv är en viktig komponent för oss att utveckla våra affärer och att klara den digitala transformationen mot en betydligt större andel digitala intäkter. Det ökade engagemanget i HittaHem känns därför som helt naturligt för Bonnier”, säger Tomas Franzén, vd för Bonnierkoncernen.

Parterna har kommit överens om att inte uppge köpeskilling för aktierna.

För mer information:

Henrik Stangel, avgående försäljningsdirektör Bonnier News, tel 070-620 10 10
Mathias Bergman, vd för HittaHem, tel 0733-44 03 30

HittaHem är en matchningssajt som främst vänder sig till köpare och säljare av bostäder. Sajten drivs av Next Solutions AB som är baserat i Malmö.

Bonnier News är Bonnierkoncernens affärsområde för dagstidningarna Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen och Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad. Affärsområdet omsatte 4,7 mdr kr 2015 och gjorde ett operativt resultat (EBITA) på 363 mkr.

Bonnier är en mediekoncern inom tv, dagstidningar, affärs- och fackpress, tidskrifter, film, böcker och digitala medier. Basen finns i de nordiska länderna med koncernen har betydande verksamhet i bland annat USA, Tyskland, Storbritannien och Östeuropa. Omsättningen förra året var 25,9 mdr och det operativa resultatet (EBITA) 1,0 miljard.

Taggar:

Dokument & länkar