• news.cision.com/
  • Booking.com/
  • Klimat, lokalsamhällen och aktiva val: Booking.com avslöjar trenderna som kommer att forma hållbara resor under 2022

Klimat, lokalsamhällen och aktiva val: Booking.com avslöjar trenderna som kommer att forma hållbara resor under 2022

Report this content

Den hittills mest omfattande undersökningen om hållbara resor från Booking.com påvisar en allt större önskan att göra mer medvetna och hänsynsfulla val under hela reseupplevelsen

  • 67 % av svenska resenärerna bekräftar att hållbart resande är viktigt för dem, och 45 % säger att de senaste nyheterna om klimatförändringar har fått dem att göra mer hållbara resval.
  • 49 % av svenska resenärerna säger att de vill lämna platserna de besöker i bättre skick än när de kom dit, och 19 % uppger att de valde att resa under lågsäsong för att inte bidra till massturismen.
  • Nästan en fjärdedel (23 %) säger att de valt att resa till ett resmål närmare hemmet under de senaste 12 månaderna för att minska sitt koldioxidavtryck.
  • Fler än 100 000 boenden över hela världen uppmärksammas nu för sitt hållbarhetsarbete med en symbol för hållbara boenden på Booking.com.

Malmö, 25 APRIL 2022 – Booking.com har offentliggjort en ny undersökning med svar från fler än 30 000 resenärer i 32 länder och områden som visar hur viktiga effekterna av deras resor är för dem. 64 % av svenska resenärer uppger att de vill resa mer hållbart under de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning med 22 % procentenheter jämfört med vad som framgick i företagets data från 2021. 67% av svenska resenärerna bekräftar att hållbart resande är viktigt för dem, och nästan hälften av dem (45%) säger att de senaste nyheterna om klimatförändringar har fått dem att göra mer hållbara resval. Dessutom uppger nästan en fjärdedel (24 %) att hållbarhetsåtgärder från boende- och transportleverantörer spelar en viktig roll i deras val av boende och transportmedel. Faktum är att 59% av resenärerna säger att de skulle vara mer benägna att välja ett hållbart boende, oavsett om de aktivt letade efter ett eller inte.

På jakt efter mer hållbara vistelser 
Medvetenheten om och synligheten för mer hållbara boenden fortsätter att vara viktigt. 32 % av svenska resenärer bekräftar att de har sett ett hållbart boende på en resewebbplats under det senaste året, och 23 % angav att de aktivt letar efter information om ett boendes hållbarhetsåtgärder innan de bokar. Det är ännu mer uppmuntrande att 47 % av svenska resenärer säger att de faktiskt har bott på ett hållbart boende under det senaste året. De som valt att genomföra en vistelse på ett hållbart boende under de senaste 12 månaderna uppgav olika skäl till detta:

  • 37 % sa att de valde det för att minska sin påverkan på miljön
  • Över en fjärdedel (27%) ville ha en mer lokal upplevelse
  • 26 % anser att hållbara boenden är bättre för lokalsamhället

Även om 71 % av de svenska resenärerna har för avsikt att bo på ett hållbart boende minst en gång under det kommande året, så finns det fortfarande mer arbete att göra för att se till att hållbara boendealternativ blir lättare att hitta för alla. Det är dock nästan en fjärdedel (24 %) som fortfarande inte vet hur de hittar dem. Mer än två tredjedelar (68 %) medger att de inte aktivt letar efter ett boendes hållbarhetsåtgärder innan de bokar, men att de ser över informationen om den är lättillgänglig. Detta understryker vikten av att göra denna hållbarhetsinformation transparent och förståelig för en bred målgrupp resenärer.

Alternativa resmål och restidpunkter 
Resenärerna håller med varandra om att de vill undvika överfulla resmål. Nästan en femtedel (19 %) av svenska resenärer säger att de valde att resa under lågsäsong, och 15 % valde att åka till ett mindre populärt resmål under de senaste 12 månaderna för att inte bidra till massturismen. Detsamma gäller framtida resor, där 26 % uppgav att de skulle vara villiga att uteslutande resa under lågsäsong för att inte bidra till massturismen, och 49 % angav att de skulle undvika populära turistmål och sevärdheter för att säkerställa en jämnare spridning av effekterna och fördelarna av deras besök. Nästan en fjärdedel (24 %) skulle till och med vara villiga att välja ett annat resmål än deras föredragna resmål för att inte bidra till massturismen.

Å andra sidan säger 35 % att det är svårt att hitta attraktiva resmål som inte är överfulla, och 29 % känner inte att det är möjligt att hitta hållbara resealternativ i städer eller andra populära turistmål. Detta innebär att det finns en möjlighet för reseplattformar att samarbeta med boendeleverantörer på dessa resmål för att hjälpa dem att bli mer hållbar i deras resor, samt att lyfta fram fler hållbara alternativ och hjälpa konsumenterna att upptäcka alternativa tidpunkter och platser för deras resor, utan att göra avkall på upplevelsen.

Koppling till kulturen och lokalsamhället 
Resenärernas beslut baseras på en regenerativ resefilosofi – 49 % av svenska resenärer säger att de vill lämna platserna de besöker i bättre skick än när de kom dit, och nästan två tredjedelar (60 %) vill ha upplevelser som speglar den lokala kulturen. Faktum är att 12 % säger att de aktivt har bekantat sig med de lokala kulturella värderingarna och traditionerna på resmålen inför sina resor, och 23 % av resenärerna skulle vara villiga att betala mer för aktiviteter på resan för att säkerställa att de ger något tillbaka till lokalsamhället. Trots viljan att ge tillbaka och knyta an till lokalsamhället under sina resor anger 29 % att de inte vet hur eller var de ska hitta aktiviteter eller turer som säkerställer att de faktiskt har en positiv inverkan och ger tillbaka till det lokala samhället.

Förändringar på väg inom transport 
Resenärerna tänker på hur långt de reser, hur de tar sig till resmålet och hur de tar sig runt när de väl är där. Nästan en fjärdedel (23 %) av svenska resenärer säger att de valde att resa till ett resmål som ligger närmare hemmet för att minska sitt koldioxidavtryck, och 16 % angav att de undersökte kollektivtrafik och/eller alternativ för att hyra en cykel på sina resmål. En fjärdedel av resenärerna (25 %) valde också att åka tåg i stället för bil längre sträckor, och knappt en tredjedel (30%) säger att de skäms över att flyga på grund av flygets påverkan på miljön. När det gäller att boka transporter för sina resor letar 25 % aktivt efter hållbarhetsinformation. Även om 63 % avslöjar att de inte aktivt letar efter mer hållbara transportalternativ har detta ändå en effekt på bokningsbeteendet och kundnöjdheten. 34% säger till exempel att hållbarhetsåtgärder inte har stor betydelse för deras val av transport, men att det ändå kan påverka deras slutliga val. Och de 25% som säger att hållbarhetsåtgärder inte har någon betydelse för deras val av transportmedel verkar ändå tycka att det känns bra att veta att det bokade transportmedlet följer bästa praxis för hållbarhet, vilket öppnar upp för en mängd möjligheter att få folk att överväga mer hållbara alternativ under hela reseupplevelsen.

Vi fortsätter arbetet för mer hållbara resor för alla 
Fler än 100 000 boenden över hela världen har nu uppmärksammats för sina hållbarhetsåtgärder med en symbol för hållbara boenden på Booking.com. Dessutom har företaget utökat antalet certifieringar och märkningar från tredje part, som automatiskt kvalificerar boenden till att få symbolen. Utöver de officiellt godkända certifieringarna från Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism och EU Ecolabel finns nu även Green Seal, Svanen, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED och Edge med på listan över certifieringar som ger automatisk kvalificering.

Booking.com förblev koldioxidneutralt i sin verksamhet 2021 och övergick till 100 % förnybar el i slutet av 2021. Det är en viktig del av företagets bidrag till Booking Holdings klimathandlingsplan som offentliggjordes nyligen. Klimathandlingsplanen är den första i sitt slag för ett globalt online reseföretag och fungerar som ett strategiskt ramverk för Booking Holdings hållbarhetsarbete när det gäller verksamhetsdrift, tjänster och resebranschen i stort. I linje med de definitioner och mätningar som fastställts av Science Based Targets-initiative (SBTi) innehåller klimathandlingsplanen ambitiösa mål som syftar till att hjälpa företaget att uppnå en minskning av utsläppen inom område 1 och 2 med 95 % senast i slutet av 2030 och en minskning av utsläppen inom område 3 med 50 % senast 2030 samt att bli helt klimatneutralt senast 2040.

"Med ett ökat tryck på våra naturresurser och den obestridliga inverkan som vårt sätt att leva har på miljön är vi 100 % fast beslutna att leda branschen när det gäller att planera en mer medveten och ansvarsfull riktning för framtidens resor", säger Glenn Fogel, vd för Booking.com. "Vi har ambitiösa mål för vad vi vill uppnå, men tillsammans med våra partners i hela branschen och passionen hos våra innovativa medarbetare kan vi fortsätta att göra det lättare för alla att uppleva världen på ett mer medvetet och ansvarsfullt sätt. Vi anser att resor är och bör förbli en positiv kraft som ger ökad kulturell förståelse och socioekonomiska möjligheter för otaliga lokalsamhällen och som har potentialen att hjälpa till att förnya och beskydda vår planet på lång sikt."

Om du vill ladda ner Booking.coms rapport om hållbart resande 2022 i sin helhet kan du besöka Booking.coms nyhetssida.

bookingholdings.com/sustainability hittar du mer information om Booking Holdings klimathandlingsplan. Där kan du både läsa och ladda ner företagets tredje årliga hållbarhetsrapport, som beskriver initiativ som implementerades under 2021 för att bidra till en mer ansvarsfull behandling av planeten, främja långsiktig samhällsnytta och arbeta för en mer hållbar resebransch.

###

KONTAKTUPPGIFTER

Kontakta Booking.coms pressavdelning i Sverige för mer information: 
booking@aspekta.se

Undersökningsmetod
*Undersökningen beställdes av Booking.com och genomfördes oberoende bland ett urval av 30 314 personer i 32 länder och områden (1 000 från USA, 958 från Kanada, 1 009 från Mexiko, 1 001 från Colombia, 1 003 från Brasilien, 1 017 från Argentina, 1 000 från Australien, 486 från Nya Zeeland, 998 från Spanien, 1 003 från Italien, 996 från Frankrike, 495 från Schweiz, 980 från Storbritannien, 998 från Tyskland, 1 014 från Nederländerna, 991 från Belgien, 985 från Danmark, 984 från Sverige, 964 från Kroatien, 976 från Ryssland, 1 008 från Israel, 1 002 från Indien, 1 004 från Kina, 925 från Hongkong, 1 006 från Thailand, 988 från Singapore, 1 002 från Taiwan, 1 004 från Vietnam, 1 004 från Sydkorea, 1 003 från Japan, 1 006 från Sydafrika och 504 från Kenya). För att delta i undersökningen behövde de tillfrågade vara minst 18 år, ha rest minst en gång under de senaste 12 månaderna och planera att resa under 2022, samt vara antingen den primära beslutsfattaren eller involverad i beslutsprocessen för resan. Undersökningen genomfördes online under februari 2022.

Om Booking.com 
Booking.com grundades 1996 i Amsterdam och har gått från att vara ett litet, holländskt start up-företag till ett av världens största digitala reseföretag. Booking.com är en del av Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG). Booking.coms uppdrag är att göra det lättare för alla att uppleva världen. Genom att investera i teknik som gör det enklare att resa, sammankopplar Booking.com miljontals resenärer med minnesvärda upplevelser, smidiga transportalternativ och fantastiska ställen att bo på, från hus och lägenheter till hotell och mycket mer. Som en av världens största reseportaler för både välkända kedjor och mindre företag gör Booking.com det möjligt för boenden över hela världen att nå ut till en global publik och få deras verksamhet att växa. Booking.com finns på 44 språk och erbjuder över 27 miljoner bokningsalternativ, inklusive fler än 6,3 miljoner hus, lägenheter och andra unika ställen att bo på. Oavsett vart du vill resa eller vad du vill uppleva gör Booking.com det enkelt för dig och hjälper dig med kundtjänst som är tillgänglig dygnet runt.

Följ oss på Twitter och Instagram, gilla oss på Facebook och besök vårt nyhetsrum för att få de senaste nyheterna och uppdateringarna om Booking.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media