BookVisit och Hoist ingår samarbete!

BookVisit och Hoist ingår samarbete! -Ger bolagens hotell kunder unika möjligheter att sälja rum mer effektivt och i realtid. BookVisit AB och Hoist Hotelldata AB har inlett ett samarbete om att integrera sina system. Genom en realtidskoppling mellan systemen skapas en av marknadens mest effektiva lösningar för elektronisk realtidsbokning av hotellrum. BookVisit erbjuder genom sitt internetbaserade distributions och hotellbokningssystem "BV-Connect" automatisering och hantering av samtliga bokningskanaler direkt från hotellens egna affärssystem. Hoist Hotelldata levererar programvaran HotSoft till hotell, konferens, restaurang samt turist- och fjällanläggningar. Genom överenskommelsen sammankopplas BV- Connect med HotSoft. Kopplingen minimerar den manuella bokningshanteringen och möjliggör betydande kostnadsbesparingar för hotellet. Hoist tar totalansvar för implementering av det integrerade systemet, inklusive installation, utbildning, driftsättning och support. Bolagen kommer att lansera tjänsten under första kvartalet 2001. BookVisit marknadsför och utvecklar Internet tjänster för interaktiv kommunikation och reservation i realtid som rationaliserar administration, distribution och marknadsföring av hotell- och resetjänster. " Vi kan genom samarbetet leverera våra tjänster på bred front i Sverige och övriga Europa och intresset är stort från hotellen. Det är ingen tvekan om att denna typen av lösningar kommer att revolutionera den elektroniska försäljningen/bokningen av hotellrum" säger Michael Linell, VD BookVisit. " Hoist med programvaran HotSoft är en av de största leverantörerna på marknaden i Sverige och har över 200 installationer. HotSoft finns representerat i Sverige, Norge, Danmark, England, Irland, Schweiz och Thailand. Hoist Hotelldata är ett helägt dotterbolag till Hoist AB. " I och med det här samarbetet kan vi erbjuda marknaden ett bokningssystem med en helt integrerad e-handelslösning och hotellen kan själv välja vilka rum och priser dom vill sälja. Samarbetet ligger helt i linje med vår policy, säger Malcolm Lindblom, VD, för Hoist. " För ytterligare information: Michael Linell, VD Harald Börje, VD Hoist Hotelldata AB BookVisit AB Malcolm Lindblom, VD Hoist AB Telefon: +46 8 204838 Telefon: +46 8 55516400 E-mail: m.linell@bookvisit.com www.bookvisit.com www.hoist.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00060/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00060/bit0003.pdf

Dokument & länkar