2004 - året då VD satt säkrare än ordföranden i börsbolagen

Nära 18 procent av börsbolagen bytte styrelseordförande under 2004 medan endast 14 procent bytte VD. Det visar en sammanställning som managementkonsulten Booz Allen Hamilton låtit göra i samarbete med SIS Ägarservice.

Det är första gången sedan 1998 som VD-omsättningen på börsen understiger antal byten av styrelseordförande. [REMOVED GRAPHICS] ”Sambandet mellan konjunktur och VD-omsättning är slående. Därför hänger sannolikt 2004 års siffror samman med den starkare konjunkturen och stigande börskurser, vilket gör att VD får sitta kvar ett tag till. I de fall det är en konjunkturfråga är det olyckligt. Det är nu som ägarna och styrelsen borde säkra sina långsiktiga ledningsresurser, inte när krisen är framme”, säger Torgny Eriksson, partner och grundare till den nordiska delen av managementkonsulten Booz Allen Hamilton. När omsättningen av VD:ar varierat har ordförandeomsättningen i börsbolagen varit mer stabil. Med undantag av krisåret 2001 då nära var fjärde bolag skiftade ordförande har omsättningshastigheten på ordförande legat mellan 16 och 19 procent sedan 1998. Booz Allen Hamilton har under flera år studerat styrelsernas funktionssätt och inte minst samarbetet mellan VD och styrelse. ”Bristen på överenskommen strategi och otillräcklig samsyn om den framtida utvecklingen anges som vanliga orsaker till att man sparkar VD:n. Bakomliggande skäl till detta är att man i de goda tiderna inte på djupet enats kring strategin, vilket leder till onödiga och dyra VD- byten när de dåliga tiderna kommer, säger Torgny Eriksson. För att agera aktivt inför sämre tider bör styrelser och ägare i dag ställa sig följande frågor: 1. Har vi en genuin och bra grundstrategi för bolaget? 2. Har vi en bra process för strategiutveckling och har vi ett fungerande samspel med VD i dessa frågor? 3. Tror vi att nuvarande VD är rätt person att leda bolaget även när tiderna blir sämre och vad kan vi göra nu för att hantera eventuella brister? För vidare information kontakta: Booz Allen Hamilton: 08 506 190 00 Kontaktperson: Torgny Eriksson 0708 770235 Research: Per Trossmark 070 896 9533

Dokument & länkar