Antal aktier och röster i Boozt AB (publ) den 31 augusti 2018

Under augusti emitterades 744 000 nya aktier med anledning av teckning av 62 000 teckningsoptioner inom ramen för utgivna teckningsoptioner under 2015/2025 personaloptionsprogrammet beslutat vid bolagsstämma 9 november 2015. 

Utestående antal teckningsoptioner i 2015/2025 programmet är efter teckningen
205 500 optioner. Varje option ger rätt till att köpa 12 aktier i Boozt.

Per sista handelsdagen den 31 augusti 2018 uppgår det total antalet aktier och röster i Boozt AB (publ) till 57 082 433 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Boozt AB (publ)

Anders Enevoldsen / Head of IR & Corporate Communications / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 17.31 CET.Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com