Boozt AB publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

Boozt AB offentliggör sin årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport för 2018.

Årsredovisning 2018Årsredovisning 2018Under 2018 blev Boozt AB underteckare av UN Global Impact varför vi i denna rapport presenterar en mer omfattande rapport över de hållbarhetsinitiativ som vi arbetar med.

Ett utdrag från brevet till aktieägarna från koncernens VD Hermann Haraldsson:

”Vi inser att det här är en resa som precis bara har börjat, men vi är hängivna uppgiften att göra vår del för att branschen ska bli mer hållbar”.

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com

Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com
 

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019, kl. 16,00.

Taggar:

Citat

Vi inser att det här är en resa som precis bara har börjat, men vi är hängivna uppgiften att göra vår del för att branschen ska bli mer hållbar.
VD Hermann Haraldsson