Boozt AB:s Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Organisk tillväxt på 44% (40% justerat för valutaeffekter) i det andra kvartalet 2018 driven av en ökning om 43% i Boozt.com och en ökning om 90% i Booztlet.com. Den justerade rörelsemarginalen ökade med 2,7 procentenheter till 4,9%. Den organiska tillväxten uppgick till 38 procent för årets första sex månader och den justerade rörelsemarginalen ökade med 1,5 procentenheter till 2,4%. Prognosen för nettoomsättningstillväxten för 2018 har justerats upp till mer än 36% från tidigare mer än 33%.

Miljoner kronor 1 apr – 30 jun, 2018 1 apr –30 jun, 2017   Förändring 1 jan –30 jun, 2018 1 jan – 30 jun, 2017   Förändring
Nettoomsättning 714,7 496,1   44,0% 1 266,6 917,3   38,1%
Bruttovinst 300,4 220,1   36,5% 516,4 407,2   26,8%
EBIT 34,1 -82,9   n.m. 27,7 -109,1   n.m.
Justerad EBIT 35,0 10,9   221,8% 30,8 8,3   269,4%
Resultat per aktie (kronor) 0,43 -1,37   1,80 0,23 -1,79   2,02
Organisk tillväxt, % 44,0% 39,0%   5,1 pp 38,1% 48,7%   -10,6 pp
Bruttovinstmarginal, % 42,0% 44,4%   -2,3 pp 40,8% 44,4%   -3,6 pp
EBIT-marginal, % 4,8% -16,7%   21,4 pp 2,2% -11,9%   14,0 pp
Justerad EBIT marginal, % 4,9% 2,2%   2,7 pp 2,4% 0,9%   1,5 pp

VD Hermann Haraldsson säger: "Efter utgången av det första kvartalet kommunicerades en stabiltillväxtutveckling som vi tog med oss in i det andra kvartalet. Vi har lyckats bibehålla trenden under resterande delen av kvartalet vilket resulterade i en tillväxt på 44%. Som alltid är vårt fokus att leverera den bästa möjliga kundupplevelsen för att öka lojaliteten hos våra kunder. Den positiva utvecklingen som vi ser just nu i våra nyckeltal såsom kundnöjdhet och ”True frequency” visar att vi har byggstenarna på plats för fortsatt tillväxt."

"Lönsamhetsutvecklingen var till följd lägre rörelsekostnader god i kvartalet. Detta visar på värdet av våra flexibla och skalbara lösningar inom både lager och distribution, marknadsföring och administration. Den positiva operationella utvecklingen motverkades till viss del av en lägre bruttomarginal. Förutsättningarna försämrades något mot slutet av kvartalet till följd av den ovanligt långa och varma sommaren i Norden. Då vi är allergiska mot att bygga upp för stora lager i säsong, valde vi att öka kampanjaktiviteten under slutet av Q2 vilket satte press på bruttomarginalen. Utvecklingen har fortsatt i Q3.”

"Till följd av vår stabila utveckling under årets första sex månader och med en fortsatt god utveckling av våra nyckeltal känner vi oss bekväma med att höja vår tillväxtprognos till över 36% för helåret. Vi ser fram emot ett intensivt andra halvår med ökat fokus på kategorierna Beauty, Sport och Barn i kombination med spännande varumärkeslanseringar som adidas, Reebok och Polarn O. Pyret. Vidare kommer Booztlet.com vara spännande att följa framöver då vårt ökade fokus möjliggör en starkare förflyttning in i off price-segmentet."

Framåtblickande information för 2018* 17 augusti 2018 17 maj 2018 
Nettoomsättningstillväxt Mer än 36% Mer än 33%
Justerad rörelsemarginal Något förbättrad från 2,4% Något förbättrad från 2,4%

*Prognosen förutsätter konstanta valutor från tidpunkten av detta offentliggörande och för återstoden av innevarande räkenskapsår

Telefonkonferens / audiocast

Halvårsrapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Allan Junge-Jensen, vid en telefonkonferens / audiocast den 17 augusti 2018 kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via audiocastsändningen.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts webbsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Boozt AB (publ) 

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com

Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com
 

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktörs / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018, kl. 8,00.Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com

Prenumerera

Citat

Efter utgången av det första kvartalet kommunicerades en stabil tillväxtutveckling som vi tog med oss in i det andra kvartalet. Vi har lyckats bibehålla trenden under resterande delen av kvartalet vilket resulterade i en tillväxt på 44%. Som alltid är vårt fokus att leverera den bästa möjliga kundupplevelsen för att öka lojaliteten hos våra kunder. Den positiva utvecklingen som vi ser just nu i våra nyckeltal såsom kundnöjdhet och ”True frequency” visar att vi har byggstenarna på plats för fortsatt tillväxt.
Hermann Haraldsson, VD på Boozt