Boozt utökar det automatiserade lagersystemet vid sitt hanteringscenter i Ängelholm


Boozt AB (publ) (”Boozt” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett avtal med Element Logic som innebär att Bolaget utnyttjar möjligheten att bygga ut det befintliga automatiserade lagersystemet, AutoStore, vid Boozts hanteringscenter (Boozt Fulfilment Centre) i Ängelholm. 

Avtalet omfattar byggandet av en ny modul bredvid, och i direkt anslutning till, den nuvarande Autostore-modulen, samt en utbyggnad av den nuvarande packningstunneln och tretton extra arbetsstationer. 

Byggandet av den nya modulen förväntas att slutföras i början av det fjärde kvartalet i år, och kommer inledningsvis att bestå av 50 000 lådor och 21 plockningsrobotar. Ytterligare lådor och plockningsrobotar planeras att införskaffas under 2018 i takt med att volymerna ökar vid hanteringscentret. Bolaget förväntar sig att den utökade och fullt färdigställda AutoStore-modulen kommer att bestå av 120 000 lådor och 120 plockningsrobotar under det fjärde kvartalet 2018. Detta innebär att den totala kapaciteten, vid hanteringscentret, då kommer att vara 250 000 lådor och 250 plockningsrobotar. 

Investeringen för utbyggnadens första etapp förväntas att bli cirka 44 miljoner kronor. Efter färdigställandet i slutet av 2018, förväntas den totala investeringen, i den andra fasen av automatiseringsutbyggnaden, att bli cirka 80 miljoner kronor. 

“Vi har drivit vårt automatiserade lager sedan i slutet av mars 2017 med ett positivt resultat. För att kunna hålla jämna steg med tillväxten av antal orders är det viktigt för oss att vår lagerhanteringskapacitet ligger ett steg före. Därför har vi redan nu initierat den andra fasen i utvidgningen av vår automatisering för att på så vis kunna ta emot Spring/Summer 2018 (vår/sommar 2018)-inleveranserna på ett effektivt och bra sätt. Utökningen av AutoStore-modulerna ger oss full flexibilitet och möjliggör för oss att, vid behov, lägga till extra lådor och plockningsrobotar när ordervolymerna ökar under 2018,” säger Hermann Haraldsson, VD för Boozt.  


För mer information, vänligen kontakta: 

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com   

Johan Holmqvist, / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +46 708 37 66 77 / E-mail: jnh@boozt.com
  


Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08.15 CET. 

Om Boozt

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. Boozt hade en nettoomsättning om 1,4 miljarder kronor 2016 och erbjuder sina kunder ett välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för ett flertal livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserad multibrandbutik Boozt.com. Bolaget driver en ändamålsenlig, egenutvecklad och integrerad teknikplattform som möjliggör för bolaget att kunna erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen. Med en ökande kundbas på fler än 820 000 aktiva kunder har Boozt.com mer än fem miljoner besök per månad. Boozt driver förutom Boozt.com även webbutiken Booztlet.com, samt detaljhandelsbutikerna Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information, vänligen besök www.booztfashion.com. Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar