Godkänd detaljplan och bygglov för Boozt ABs (publ) hanteringscenter

Bygglovet för en mindre del av det området där Boozt AB (publ) har, och hyr, sitt nya hanteringscenter, med placering i Ängelholms kommun, överklagades tidigare i år och återkallades enligt den då gällande detaljplanen. Kommunen i Ängelholm meddelade sitt stöd för projektet och lämnade in en ny utvecklingsplan. 

Denna utvecklingsplan har nu godkänts och bygglovet för området där Boozt har sitt hanteringscenter har nu vunnit laga kraft. Detta innebär att det inte längre finns några problem för Boozts nuvarande, och framtida, tillväxtplaner på området, inbegripet de befintliga byggnaderna, samt det maximala utbyggnadsutrymmet på 77 000 kvm. För mer information, vänligen kontakta

Boozt AB (publ) 
Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com  

Johan Holmqvist / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +46 708 37 66 77 / E-mail: jnh@boozt.com  


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017, kl. 16.00 CET.  
Om Boozt

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. Boozt hade en nettoomsättning om 1,4 miljarder kronor 2016 och erbjuder sina kunder ett välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för ett flertal livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserad multibrandbutik Boozt.com. Bolaget driver en ändamålsenlig, egenutvecklad och integrerad teknikplattform som möjliggör för bolaget att kunna erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen. Med en ökande kundbas på fler än 915 000 aktiva kunder har Boozt.com mer än sex miljoner besök per månad. Boozt driver förutom Boozt.com även webbutiken Booztlet.com, samt detaljhandelsbutikerna Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information, vänligen besök www.booztfashion.com. 

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com

Prenumerera

Dokument & länkar