• news.cision.com/
  • Boozt/
  • Valberedningen föreslår Bjørn Folmer Kroghsbo och Cecilia Lannebo som nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Bjørn Folmer Kroghsbo och Cecilia Lannebo som nya styrelseledamöter

Report this content

Valberedningen anser att de styrelseledamöterna som föreslås för nyval tillför värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.

Bjørn Folmer Kroghsbo, född 1958, är en erfaren styrelseledamot (flertalet positioner) med mer än 25 års kvalificerad erfarenhet. Han är en utbildad bankman och investeringsexpert inom försäkringsbranschen. Han har dessutom erfarenhet av aktieanalys, kapitalförvaltning, Environmental, Social and Governance (ESG) samt aktivt ägande. Han var tidigare styrelseledamot i Bolaget mellan 2015 och 2017.

Cecilia Lannebo, född 1973, är en professionell kommunikationsrådgivare specialiserad inom finansiell kommunikation. 2014 grundade hon det egna bolaget, i-Core Communications AB, som är ett kommunikationskonsultbolag. I denna position arbetar Cecilia Lannebo som IR-chef för Humana AB och IR-chef för Balco Group AB. Hon har gedigen erfarenhet från positioner som finansanalytiker, informationsansvarig och IR-chef i publika noterade bolag. Under 2011 till 2014 var Cecilia Lannebo IR-chef för Eniro och under 2010 till 2011 var hon IR-chef för Hakon Invest. Dessförinnan var Cecilia Lannebo IR-chef för RNB, Retail and Brands samt Research Analyst på SEB, Enskilda Securities.

De nuvarande styrelseledamöterna Gerd Rahbek-Clemmensen och Lotta Lundén har avböjt omval. Bjørn Folmer Kroghsbo och Cecilia Lannebo är valbara på bolagsstämman fredagen den 27 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Boozt AB (publ) 

Hermann Haraldsson / Group CEO / Phone: +45 20 94 03 95 / Email: heha@boozt.com 

Allan Junge-Jensen / Group CFO / Phone: +45 41 19 70 60 / Email: ajj@boozt.com
 

Anders Enevoldsen / Head of IR & Corporate Communications / Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 08,20 CET. 

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2016 omsatte koncernen 1 400 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar: