Borgo publicerar årsredovisning för 2021.

Report this content

Styrelsen och VD avger årsredovisning för Borgo AB (publ) för 2021.

Årsredovisningen kan laddas ner från: https://www.borgohypotek.se/investor-relations.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustav Berggren, CEO
e-post: gustav.berggren@borgohypotek.se
telefon: 0707-618018

Adam Lewenhaupt, Chief Commercial Officer
e-post: adam.lewenhaupt@borgohypotek.se
telefon: 0735-266221

Borgo växel: 010-525 25 00

Om Borgo

Borgo är ett svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken samt Persson Invest, Proventus, Real Alliance Invest och Neptunia Invest och ytterligare investerare. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart vis. Borgo innehar tillstånd för att driva finansieringsrörelse enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (”LBF”) samt för att ge ut säkerställda obligationer enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (”LUSO”). Borgo har erhållit kreditbetyget Baa2 från Moody’s.

Taggar: