• news.cision.com/
  • Bosch Verktyg/
  • Bosch presenterar Bosch Professional Safety Index - för att mäta säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare

Bosch presenterar Bosch Professional Safety Index - för att mäta säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare

Report this content
Idag presenterar Bosch för första gången Bosch Professional Safety Index, ett index för att mäta säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen. Hantverkarbranschen är en av de mest skadedrabbade branscherna i Sverige1.

Säkerhetsindexet är baserat på en omfattande undersökning som genomförts med professionella hantverkare i Sverige och ger en indikation på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare i Sverige. Detta planeras bli en årlig återkommande undersökning vars syfte är att följa och mäta utvecklingen kring säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen över tid.

Indexet har en skala på 0 till 100 och ju närmare hundra, desto högre säkerhetsmedvetenhet. Till grund för indexet är en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Bosch Professional. I år blev index 67 men vissa grupper sticker ut. Yngre hantverkare (18 – 49 år) och de som arbetat kortast får 64. Högst säkerhetsmedvetenhet finns hos äldre och hos kvinnor med index på 70 repektive 72. Det finns dock fortfarande mycket jobb kvar för att nå upp till 100.

I hantverkaryrket gäller det att ha bra koll på säkerheten för att både undvika och reducera arbetsplatsskador. På Bosch jobbar vi aktivt med att utveckla våra verktyg och tjänster så de blir ännu säkrare så att professionella hantverkare kan känna sig trygga vid verktygshanteringen men det är tydligt att vi behöver göra mer för att uppmärksamma säkerheten. Genom att mäta säkerhetsmedvetenheten över tid är vi säkra på att Bosch Professional Safety Index kommer att öka kunskapen och bidra till en säkrare arbetsplats för professionella hantverkare, säger Jan Samuelsson, Verktygsspecialist på Bosch Professional.

Frågorna i undersökningen visar bland annat att endast var tredje (34%) hantverkare mellan 18 – 49 år brukar följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för olika verktyg, men för hantverkare mellan 50 – 79 år är det nästan varannan hantverkare (47%) som följer säkerhetsföreskrifterna. Undersökningen visar även att nära sju av tio (69%) hantverkare brukar ta hänsyn till att verktyg vibrerar i sitt yrke, ändå svarar två av tio (22%) att de har fått arbetsskador från vibrerande verktyg.

För mer information om Bosch Professional Safety Index, se rapporten här.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Bosch Professional mellan 20 – 29 augusti 2021. Novus har genomfört 333 intervjuer, deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 53%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultaten utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2020/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2020.pdf

För mer information, kontakta:
Pernilla Lundin, Geelmuyden Kiese
Telefon: +46 (0) 73 672 63 23  
E-mail: pernilla.lundin@gknordic.com

Om Bosch
Bosch-koncernen är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster, med omkring 410 000 medarbetare globalt (per 31 december 2018). Enligt preliminära siffror omsatte företaget 77,9 miljarder Euro under 2018. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Som ett ledande företag inom IoT erbjuder Bosch innovativa lösningar för smarta hem, smarta städer, uppkopplad mobilitet och uppkopplad industri. Företaget drar nytta av sin expertis inom sensorteknologi, mjukvara och tjänster, såväl som sitt eget IoT-moln, för att erbjuda kunder uppkopplade lösningar från en och samma källa. Bosch-koncernens strategiska mål är att leverera innovationer för en uppkopplad livsstil. Bosch höjer människors livskvalité över hela världen, med produkter och lösningar som är både innovativa och intresseväckande. Kort sagt, Bosch skapar teknologi som är ”Invented for life”. Bosch-koncernen består av Robert Bosch GmbH med dess cirka 440 dotterbolag och lokala företag i omkring 60 länder. Medräknat partners för service och försäljning omfattar Boschs globala produktions-, utvecklings- och försäljningsnätverk i stort sett alla världens länder. Grunden för företagets fortsatta tillväxt är dess innovativa styrka. Bosch har runt 69 500 medarbetare inom forskning och utveckling på 125 platser runt om i världen.

Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861–1942) som “Verkstad för finmekanik och elektroteknik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten i Bosch-koncernen och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De entreprenöriella ägarfunktionerna tillvaratas av stiftelsen. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns online på www.bosch.se, www.iot.bosch.comwww.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Taggar: