Varannan svensk renoverar på semestern

Snart är det sommar med för många en efterlängtad semester då mycket ska hinnas med under några få veckor. Men det är inte bara sol och bad som lockar – knappt varannan svensk uppger att de har ett eller flera projekt som de ska fixa eller renovera i sommar. Trots detta uppger nästan var fjärde att de har ångest inför sitt sommarprojekt. Det visar en färsk undersökning som Bosch Power Tools har låtit göra.

Knappt hälften av svenskarna (46 procent) ska renovera eller fixa något i sommar och något oväntat är det en procent fler kvinnor än män som har inplanerade projekt, 47 procent av kvinnorna mot 46 procent av männen. Jämfört i ålder är det framför allt medelålders män som har sommarprojekt på gång. 53 procent av männen i åldern 35-55 uppger att de har renoveringsplaner i sommar.

Även om det är något fler kvinnor än män som ska fixa något i sommar så är det stor skillnad på omfattningen av projekten. Kvinnor har oftast mindre projekt inomhus eller trädgårdsprojekt medan männen har större planer som att renovera hela hus, bygga en altan eller ett nytt badrum.

Populäraste huvudprojekten för sommarens renovering:

1) Målning

2) Bygga/renovera altan

3) Fasadrenovering

4) Badrum

5) Kök

Andra populära sommarprojekt är fönsterbyte, renovera inomhusmöbler eller utomhusmöbler samt renovering av loppisfynd. Andra renoveringsprojekt omfattar totalrenovering av hus/sommarstuga, takrenovering, bygga bastu eller växthus.

Ångest
Nästan två av fem, 37 procent, uppger att de har ångest inför sitt sommarprojekt. Kanske betyder det att många har alltför stora ambitioner med sina renoveringsplaner som man egentligen inte mäktar med...?

Om bara fantasin satte gränser
På frågan ”Om bara fantasin satte gränser, vad skulle du vilja bygga/renovera då?”, vill svenskar bygga allt från vedeldad bastu till slott och egen biosalong. Andra drömprojekt är att bygga en husbåt, köpa och renovera en båt, bygga en skyskrapa, en tennisbana och en egen brygga.

Om undersökningen:
Bosch Power Tools har i april månad 2013 låtit ett representativt urval av svenskar mellan 15 och 80 år svara på frågor om sommarprojekt. Totalt genomfördes drygt 1000 webbaserade intervjuer med respondenter från hela landet. Intervjuerna utfördes av det undersökningsföretaget Snabbasvar, på uppdrag av Bosch Power Tools.

För ytterligare information om rapporten, fler diagram eller test av produkter, vänligen kontakta:

Camilla Träff, Geelmuyden.Kiese, 070- 768 99 10, ctr@geelmuyden-kiese.se
Bosch kundservice: 08 - 750 18 20, www.bosch-do-it.se

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 270 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2009 till en omsättning på ca 38 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av tillverkning, försäljning och kundtjänst med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 3,5 miljarder euro om året på forskning och utveckling och registrerar globalt mer än 3000 patent om året. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik” av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

För ytterligare information se www.bosch-do-it .se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Varannan svensk renoverar på semestern
Undersökning april 2013