Dieselbilen fyller 75 år

 

Redan 1922 började Boschs grundare Robert Bosch att utveckla det första insprutningssystemet för dieselmotorer. Den första serieproducerade bilen med dieselmotor hade premiär under bilutställningen i Berlin 1936, en Mercedes-Benz 260D. Dieselbilar blev snabbt populära och redan i början av 1950-talet hade Bosch levererat över 1 miljon insprutningspumpar till dieselmotorer.

Idag går utvecklingen av dieselmotorer snabbt framåt och år 2015 förutspår Bosch att dieselbilar kommer att förbruka cirka 30 procent mindre bränsle än de gjorde 2009. 
Mer information och bilder om dieselmotorns historia och framtid:

Bosch Medieservice

Tips: Nu har Bosch utvecklat sin medieservice till att även omfatta videoklipp för publicering på websidor. Över 500 videosekvenser finns nedladdningsbara via Bosch videoportal:

Bosch VideoportalKontaktperson

Kommunikationschef Inger Rosén
E-mail: inger.rosen@se.bosch.com


Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 283 500 anställda bidrog under bokslutsåret 2010 till en omsättning på 47,3 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av produktutveckling, tillverkning och försäljning med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 4 miljarder euro om året på forskning och utveckling och anmäler ca 3800 patent om året globalt. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.

Under 2011 fyller Bosch 125 år. Företaget grundades i Stuttgart 1886 som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik” av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

För ytterligare information se www.bosch.se

Taggar:

Prenumerera