Smart vindrutetorkare halverar konsumtionen av spolarvätska

Ett fritt synfält är avgörande för säker körning. Bosch har därför utvecklat vindrutetorkaren Jet Wiper som utmärker sig jämfört med konventionella vindrutetorkare. Jet Wiper har sprutmunstycken som är integrerade i torkararmen. Munstyckena fördelar spolarvätskan jämnt över rutan och kan därmed säkerställa att vindrutan rengörs över hela längden på torkarbladet. Detta i kombination en smart kontroll av spolarvätska gör att minsta möjliga mängd spolarvätska används.

”Bosch Jet Wiper distribuerar rätt mängd spolarvätska, just där det behövs", säger Bernhard Straub, ordförande i Bosch elektriska drivsystemsdivision. ”Fördelarna med detta system är att förarens sikt inte försämras av sprutdimma och konsumtionen av spolarvätska minskas med så mycket som 50 procent.”

Som en del av ett Boschsystem med torkarenhet och Aerotwin torkarblad, kommer den innovativa torkararmen nu även att bli standardutrustning i nya Volvo XC90.

För mer detaljerad information kring tekniken i torkarbladen, vänligen besök:
http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?locale=en&txtID=7155

Film som förklarar funktionerna:
https://www.youtube.com/watch?v=tt0P5fGm3BM&feature=youtu.be

För ytterligare information kontakta:
Kommunikationschef Inger Rosén
E-mail: inger.rosen@se.bosch.com
Telefon: 46 8 750 16 44

Presskontakt Tomas Strandh
Priest PR
E-mail: tomas@priestpr.com
Telefon: 46 70-777 30 28

Om Bosch:
Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2013 har företaget cirka 281,000 medarbetare och omsätter 46,4 miljarder euro (Not: På grund av legala förändringar vilka styr konsolidering kan 2013 års siffror inte till fullo jämföras med de redovisade siffrorna från 2012). Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings – och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2013 ansökte Bosch om cirka 5000 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92% av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på  www.bosch.se och www.bosch-press.com

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt.Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”.Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Media

Media