Vind- och solkraft kan lagras i Bosch batterier

Bosch står för en viktig del i övergången till alternativa energiformer med nya lagringssystem för vind- och solkraft. Både enskilda hem och små städer är ett steg på vägen till att bli självförsörjande från elbolagen. 

Bosch presenterar ett brett utbud av system för lagring av sol-och vindkraft. Först och främst blir det möjligt att lagra el som kommer från vindkraftverk och solenergikällor där energin kan användas när den behövs. En annan viktig aspekt är att energilagringslösningarna hjälper till att integrera förnybar energi i elnätet. Lagringssytemen finns i kapaciteter från kilowatt till megawatt vilket passar allt i från enskilda hem till  mindre städer.

I morgondagens smarta nät kommer batterierna kommunicera för att säkerställa bästa möjliga balans mellan elförsörjning och efterfrågan. Batterierna talar om för användaren exakt hur mycket el som produceras och konsumeras vid varje given tidpunkt. Det innebär att systemen själva kan bestämma om elen ska lagras eller matas in i elnätet. Genom att använda väderprognoser kan systemet beräkna för om elen bör sparas eller förbrukas även följande dag.

I Braderup, i norra Tyskland, håller Bosch Energy Storage Solutions nu på att installera ett av Europas största batterier för att lagra energi från en hel vindkraftpark.

De nya energilagringssytemen från Bosch presenteras  på Intersolar Europe i München 19-21 juni.

För pressmeddealandet i sin helhet vänligen besök:

http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?locale=en&txtID=6307

Kontaktperson:

Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: 46 8 750 16 44

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt siffror för verksamhetsåret 2012 har företaget cirka 306,000 medarbetare och omsätter 52,5 miljarder euro. Sedan början av 2013 har verksamheten delats upp fyra affärsområden: Automotive Technology, Industrial Technology, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings – och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2012 investerade Bosch 4,8 miljarder euro i forskning och utveckling, och ansökte om nästan 4800 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att höja livskvaliteten genom lösningar som är både innovativa och tillför nytta. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life” Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92% av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på  www.bosch.se och www.bosch-press.com

Taggar:

Prenumerera