Bosjö Fastigheter AB (publ) delårsrapport juli 2018 – mars 2019

Perioden, juli 2018 - mars 2019

− Intäkterna uppgick till 36 111 tkr (35 480)
− Driftnettot uppgick till 34 616 tkr (34 063) resulterande i en överskottsgrad på 95,9 % (96,0)
− Förvaltningsresultatet uppgick till 24 503 tkr (21 664)
− Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 794 000 tkr (751 000)
− Resultat efter skatt uppgick till 23 684 tkr (19 571) motsvarande 10,7 kr per aktie (8,8)
− Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 632 tkr (32 136)
− Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr (2,9) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)
− EPRA NAV per aktie uppgick till 138,9 kr (117,3)

Kvartalet januari-mars 2019

− Intäkterna uppgick till 12 216 tkr (11 951)
− Driftnettot uppgick till 11 706 tkr (11 470), resulterande i en överskottsgrad på 95,8 % (96,0)
− Förvaltningsresultatet uppgick till 8 417 tkr (7 386)
− Resultat efter skatt uppgick till 8 367 tkr (7 341) motsvarande 3,8 kr per aktie (3,3)
− Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 309 tkr (10 463)
− Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 ggr (3,0) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Information:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019.
För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se

Bosjö Fastighets AB i korthet

Bosjö Fastigheter äger sedan april 2016 fastigheten Vindtyget 1 i Borås. Fastigheten är fullt uthyrd med långa hyresavtal till Nordens ledande e-handelsföretag Ellos Group med bolagen Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. Fastigheten ligger i Viareds Företagspark  i Borås som är en del av Göteborgsregionen –Sveriges högst rankade logistikregion under flera år. 

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.