Bosjö Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Bosjö Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se  

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)


Telefon: +46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.