Bosjö Fastigheter AB avslutar avtal med Likviditetsgarant

Report this content

Bolaget meddelar idag att med anledning av att årsstämman beslutat att skifta ut merparten av bolagets återstående behållning från försäljningen 2021 av bolagets enda fastighet till bolagets aktieägare och beslut om att avnotera bolaget från Spotlight Stock Market den 13 maj, har bolaget beslutat att avsluta avtal med Pareto Securities som Likviditetsgarant.

Vänligen notera att: Efter avnotering kommer aktuell information löpande publiceras på bolagets hemsida www.bosjofastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt,
Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 
ingeborg.magnussson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör,
Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com