Market Notice 173/19 – Bosjö Fastigheter AB’s shares are traded excl. right to dividend June 27, 2019

According to a decision of the annual meeting on October 4, 2018, the shares will be traded excluding the right to dividend on June 27, 2019. The last trading day including the right to dividend will be June 26, 2019.

The dividend is SEK 2.38 per share.

This is dividend four out of proposed four.

The record date is June 28, 2019.

Information about the share:
Shortname: BOSJO
ISIN: SE0008014534
Orderbook-ID: 4146
CFI: ESVUFR
FISN: BOSJOFAST/SH
Dividend: SEK 2.38 per share
Trading ex. Dividend from: June 27, 2019

Stockholm June 18, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.

Prenumerera

Dokument & länkar