Marknadsmeddelande 69/18 – Korrigering av FISN-kod för Bosjö Fastigheter AB:s aktie

Bosjö Fastigheter AB:s aktie (BOSJO) kommer att handlas med en korrigerad FISN-kod från och med den 21 mars 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BOSJO
ISIN-kod: SE0008014534
Orderbok-ID: 4146
CFI: ESVUFR
Tidigare FISN: BISJOFAST/SH
NY FISN: BOSJOFAST/SH
Datum för korrigering: 21 mars 2018


Stockholm den 20 mars 2018
 

AktieTorget
08 511 68 000 
info@aktietorget.se 

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.