Marknadsmeddelande 69/18 – Korrigering av FISN-kod för Bosjö Fastigheter AB:s aktie

Report this content

Bosjö Fastigheter AB:s aktie (BOSJO) kommer att handlas med en korrigerad FISN-kod från och med den 21 mars 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BOSJO
ISIN-kod: SE0008014534
Orderbok-ID: 4146
CFI: ESVUFR
Tidigare FISN: BISJOFAST/SH
NY FISN: BOSJOFAST/SH
Datum för korrigering: 21 mars 2018


Stockholm den 20 mars 2018
 

AktieTorget
08 511 68 000 
info@aktietorget.se