Marknadsmeddelande 70/18 – Bosjö Fastigheter AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 mars 2018

Report this content

Enligt beslut på årsstämman den 5 oktober 2017, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 mars 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 mars 2018.

Utdelningens storlek är 2,38 SEK per aktie.
Detta är det tredje utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.
Avstämningsdag är den 29 mars 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BOSJO
ISIN-kod: SE0008014534
Orderbok-ID: 4146
CFI: ESVUFR
FISN: BOSJOFAST/SH
Utdelning: 2,38 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 mars 2018

Stockholm den 20 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se