Artimplant väljer Infosight från Bosnext

Artimplant väljer Infosight från Bosnext Artimplant AB väljer Infosight för sin projekt- och dokumenthantering. Infosight var det enda system som kunde motsvara de stora krav som framförallt myndigheterna i USA ställer och som uppfyllde Artimplants krav på flexibilitet, pris och snabbt införande i organisationen. Med Infosight kommer Artimplant att samla all dokumentation projektvis, som stöd för den utvecklingsmodell som Artimplant tillämpar. Artimplant, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett biomaterialföretag som utvecklar nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja naturliga läkningsprocesser. En stor del av utvecklingsarbetet bedrivs i projektform där myndigheterna ställer speciella krav på dokumenthantering, inte minst i USA. "Särskilt intressant är den elektroniska signaturen i Infosight, eftersom den manuella hanteringen av alla papper som skall signeras tar mycket tid och utrymme i anspråk", säger Anders Cedronius, verkställande direktör på Artimplant. De speciella myndighetskraven har medfört att Infosight har anpassats till Artimplants verksamhet. Jan Boström, VD för Bosnext AB, menar att detta är början på en branschspecifik version av Infosight med inriktning på medicintekniska applikationer. Samarbetet med Artimplant för att specificera anpassningarna har varit mycket givande, fortsätter Jan Boström. Vi har redan fått flera förfrågningar från både företag i medicinteknikbranschen och från våra partners om den här anpassningen, fortsätter Jan. För ytterligare information kontakta: Bosnext AB Jan Boström, VD tel. 031-339 99 00, mobil 070-7-27 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se. BosNext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. Artimplant AB Lars Erik Nygren, Ekonomichef tel. 031-746 56 00, mobil 070-349 80 01 e-post: lars.erik.nygren@artimplant.se Mer information om Artimplant finns på www.artimplant.se. Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplants affärsidé är att bedriva forskning och att utveckla, tillverka och marknadsföra nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja naturliga läkningsprocesser. Visionen är bli världsledande inom biologiskt nedbrytbara implantat som stimulerar självläkning och återskapar ett aktivt liv. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har syntetiserat ett stort antal nedbrytbara polymerer i syfte att anpassa egenskaperna till olika medicinska behov. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett nedbrytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår en klinisk prövning vid främre korsbandsskada omfattande 200 patienter. Tidiga resultat ur en pilotstudie med Artimplants främre korsbandsimplantat visar på subjektiv och objektiv stabilitet i de opererade knän och tekniken möjliggjorde relativt tidig rehabilitering. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants teknologi kan användas inom en rad andra applikationsområden och utvecklingsverksamheten har breddats till att omfatta ett dussintal projekt. Artimplants målsättning är att lansera minst en produkt år 2000. Som ett led i Artimplants marknadsstrategi har Gothenburg Medical Center (GMC) förvärvats i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar