AstraZeneca lägger order på Infosight från Bosnext

AstraZeneca lägger order på Infosight från Bosnext. AstraZeneca Sverige AB väljer programvaran Infosight för att rädda sitt humankapital. Infosight kommer att avsevärt öka tillgängligheten till information och stödja kommunikationen inom och mellan företagets olika medarbetare och grupper. Inledningsvis kommer Infosight att användas i AstraZeneca Sveriges marknadsorganisation med cirka 450 medarbetare. Infosight kommer att strukturera och distribuera marknadsinformation inom organisationen. Programvaran, som utvecklats av svenska Bosnext, är en Microsoftbaserad produkt för Knowledge Management med särskilt fokus på hantering av dokument och projekt i företag. - "Vi har under de senaste månaderna märkt en starkt ökad medvetenhet i företagen för Knowledge Management-området" säger Jan Boström, VD för Bosnext AB. "Vi tror att AstraZeneca bara är ett i raden av de stora företagen som kommer att välja Infosight som sitt Knowledge Management- system." Det är precis den här typen av verktyg som vi behöver säger Owe Gårlin, chef för Institutionell marknadsföring inom AstraZeneca Sverige AB. Infosight är mycket flexibelt och vi kan när som helst anpassa verktyget efter vårt arbetssätt, tillägger Owe Gårlin. - "AstraZenecas beställning är ett av resultaten av vår kampanj för att rädda humankapitalet hos svenska företag", säger Jan Boström. "Responsen har varit över förväntan, vi har fått ett fantastiskt gensvar framförallt från många stora svenska företag" fortsätter Jan. För ytterligare information kontakta: Bosnext AB Jan Boström, VD tel. 031-339 99 00, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se AstraZeneca Owe Gårlin, chef för Institutionell marknadsföring, 031-778 85 00 e-post: owe.garlin@astrazeneca.com BosNext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar