Bosnext erbjuder Infosight i en ASP-lösning tillsammans med Donator.

Bosnext erbjuder Infosight i en ASP-lösning tillsammans med Donator. Avtalet innebär att företag kan hyra Infosight till en fast licens- och supportkostnad. Donator erbjuder kunder att hyra Infosight som en del i sin ASP-tjänst WorkOnline. En ASP-lösning ställer stora krav på kommunikation och teknisk kompetens. Donator har valt att samarbeta med Tele2 som erbjuder stor kompetens inom området, geografisk spridning samt den bästa produkten för snabb och säker kommunikation. Tele2 levererar kommunikationen till slutkund och är också den som ansvarar för all wan kommunikation som Donator nyttjar. - Enligt analysföretaget IDC väntas ASP marknaden växa med 130 % per år i Europa under de närmaste åren där Norden förväntas vara en av de mest expansiva regionerna. I USA använder redan 20 % av företagen ASP, säger Jan Boström, vd på Bosnext. - Tele2 kommer också att erbjuda sina kunder WorkOnline där Infosight nu blir ett intressant komplement, säger Mats Blomdahl på Donator. Infosight är en perfekt produkt för vårt ASP koncept. Efterfrågan på programvaror som Infosight är stor eftersom inget annat program erbjuder den funktionalitet inom projekt- och dokumenthantering som Infosight erbjuder. Infosight bygger också på Microsofts teknik och produkter vilket passar vårt ASP koncept perfekt, menar Mats. För ytterligare information kontakta: Bosnext AB Jan Boström, VD. Tel. 031-339 99 00, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se Donator AB Mats Blomdahl. Tel. 031-706 94 30, mobil 070-535 01 82 e-post: mats.blomdahl@donator.se mer information om Donator finns på www.donator.se Bosnext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar