Bosnext kallar till extra bolagsstämma

Bosnext kallar till extra bolagsstämma Inför den planerade internationella expansionen föreslår styrelsen i Bosnext att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att genomföra nyemissioner under hösten samt att godkänna ett konvertibelt skuldebrev till Menire Oyj. Styrelsens bedömning är att Bosnexts kapital måste ökas ytterligare inför de första stegen i den internationella expansionen och för utveckling av nästa generation av den egenutvecklade programvaran Infosight. Företaget har redan partners i Finland och Tyskland. Vilka ytterligare länder som är aktuella är inte klart ännu. Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman den 13 juli bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, fatta beslut om en eller flera nyemissioner av högst 500.000 aktier varigenom Bosnexts aktiekapital kan komma att öka med högst 300.000 kronor samt att styrelsen bemyndigas att närmare bestämma emissionsvillkoren. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner utgivande av ett konvertibelt skuldebrev på 3 000 004 kronor till venture capitalbolaget och den tidigare aktieägaren Menire Oyj. Vid full konvertering omfattar skuldebrevet 107.143 aktier till en kurs av 28 kronor per aktie. Den extra bolagsstämman är kallad till den 13 juli. Vidare detaljer och kallelse finns bl.a. på www.bosnext.se För ytterligare information kontakta: Bosnext AB Jan Boström, VD tel. 031-339 99 00, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se Bosnext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar