Bosnext och Handelshögskolan i partnerskap

Bosnext och Handelshögskolan i partnerskap Partnerskapet kommer bland annat att skapa värden hos Bosnext i form av kompetensutveckling, forskningsmedverkan och rekrytering av Handelshögskolans studenter. Program för Partnerskap, som startades av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1999, kommer även att ge Bosnext ett rikt kontaktnät. Bland övriga partners kan nämnas Bure, Göteborg & Co, Sjätte AP-fonden, SKF, Volvo Car Corporation, NCC, Föreningssparbanken och AstraZeneca. -"Vi ser många olika möjligheter med partnerskapet. Det ska framförallt ge oss nya affärsmöjligheter och bidra till kompetensutvecklingen inom företaget. Två flerdisciplinära forskningsprogram startas just nu upp, där Knowledge Management är ett av dessa och där vi kommer att delta, säger Jan Boström, VD på Bosnext. Infosight har redan presenterats för bland annat Handelshögskolans ledning och ett antal andra personer i skolans sfär inom Knowledge Management området och har rönt ett mycket stort intresse, fortsätter Jan." Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och dess internationella inriktning och internationella kontaktnät kan komma att utnyttjas redan i höst, då Infosight skall lanseras internationellt. -"Företag och förvaltningar ställs regelbundet inför ett antal utmaningar i fråga om nya produkter och tjänster. Särskilt accentueras detta för företag som växer snabbt, vilket ger upphov till stora krav på personal vad gäller kunskap om kundattityder, marknadsförändringar, projektledning och organisationsanpassning, säger Göran Bergendahl, rektor på Handelshögskolan, och fortsätter: Bosnext ligger långt framme med utvecklingen av nya programvaror som stödjer företagens utveckling av kompetens och kunskap. Vi ser med spänning fram emot att inom ramen av vårt Program för Partnerskap få samarbeta med ett av de nya företagen inom Knowledge Management-området. Flera prominenta internationella föreläsare och framstående portalfigurer kommer att hålla föreläsningar och ge möjlighet till nya kontakter. Att Handelshögskolan nyligen fått en gästprofessor i Kjell Spångberg kan ge fler dimensioner i samarbetet. För ytterligare information kontakta: Jan Boström, VD tel. 031-339 99 00, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se Göran Bergendahl, Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Tel. 031-773 1000, e-post Goran.Bergendahl@handels.gu.se. BosNext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar