Establish väljer Infosight från Bosnext

Establish väljer Infosight från Bosnext Bosnext får ytterligare ett intressant företag på sin kundlista. E- handelskonsulten Establish har valt programvaran Infosight från Bosnext som verktyg för att stärka sitt humankapital. Establish, ett företag under stark tillväxt som utvecklar helhetslösningar för e-handel, kommer att hantera all projektrelaterad information, både dokument och e-post, med hjälp av Infosight. Den unika flexibiliteten i Infosight gör att systemet snabbt kan anpassas till företagets arbetssätt. - Infosight passar perfekt som verktyg för att börja tillämpa vår nya projektstyrningsmodell, säger Pär Christiansen, ansvarig för Knowledge Management på Establish. I den nya ekonomin har företagen inte tid med tunga system som är dyra och som bara ett fåtal kan lära sig att använda. Med Infosight får vi ett system som är enkelt att använda samtidigt som vi kan fortsätta att hålla ett högt tempo i organisationen. Med Infosight kommer medarbetarna på Establish att kunna dela med sig av sina dagliga arbetsresultat till sina kollegor vilket ökar möjligheten att verkningsgraden i organisationen i sin tur kan höjas. - Establish beställning är ytterligare ett av resultaten av vår kampanj för att rädda humankapitalet hos svenska företag, säger Jan Boström, VD för Bosnext AB. Intresset för verktyg som stödjer Knowledge Management har ökat markant den senaste tiden, fortsätter Jan. Vi är mycket glada över att Infosight kommer att vara ett verktyg i ett av de mest framgångsrika företagen i den nya ekonomin, där det är viktigt att hela tiden kunna hålla ett högt tempo i en ständigt föränderlig organisation och omvärld, avslutar Jan. För ytterligare information kontakta: Bosnext AB Jan Boström, VD tel. 031-339 99 00, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se Establish AB Pär Christiansen, 08-506 725 00, e-post: par.christiansen@establish.se Bosnext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. Establish AB är ett konsultföretag som utvecklar nytänkande helhetslösningar för elektroniska affärer. Bolaget bildades 1999 genom en fusion mellan Svenska Logistikbyrån och Internetkonsulten On Display. Verksamheten bygger på IT- och internetkunnande i kombination med gedigen logistikkompetens samt kunskap om kommunikation och praktisk strategi. Företaget har idag 65 anställda vid kontor i Stockholm, Helsingborg, Lund och New York. För år 2000 beräknas omsättningen uppgå till 150 mkr. I styrelsen ingår bland andra Sven-Christer Nilsson, John Wattin och Lanny Nilsson. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar