Bostads AB Drott (publ) kallar till extra bolagsstämma

Bostads AB Drott (publ) kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Bostads AB Drott kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 1 september 2004 kl 11.00 i Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. För kallelsen i sin helhet se bifogad fil. Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 100 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 925 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 13 400 lägenheter per den 30 juni 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20200/wkr0001.pdf

Om oss

Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 030 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 875 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 12 560 lägenheter per den 31 mars 2004. Bolagets aktier noteras på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag den 6 maj 2004.

Dokument & länkar