Bostads AB Drott Delårsrapport jan-juni 2004

Bostads AB Drott Delårsrapport jan-juni 2004 · Stena Fastigheter äger efter lämnat bud 92,9 procent av bolagets aktier · Periodens hyresintäkter uppgick till 481 Mkr (475) · Resultatet före skatt uppgick till 132 Mkr (28), varav 112 Mkr (0) avser resultat från fastighetsförsäljningar · Resultatet efter skatt uppgick till 99 Mkr (20), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4,46 kr (0,90 kr) · 39 fastigheter i Umeå förvärvades för 676 Mkr För rapporten i sin helhet se bifogad pdf-fil. Kontaktpersoner Daniel Skoghäll, Verkställande direktör, e-post daniel.skoghall@drott.se, tel 08-508 930 10 Bengt Evaldsson, CFO och IR-ansvarig, e-post bengt.evaldsson@drott.se, tel-508 930 20 Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 100 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 925 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till knappt 13 400 lägenheter per den 30 juni 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20090/wkr0001.pdf

Om oss

Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 030 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 875 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 12 560 lägenheter per den 31 mars 2004. Bolagets aktier noteras på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag den 6 maj 2004.

Dokument & länkar