Hyresförhandling mellan Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen strandad.

Idag fredag 3/12 strandade hyresförhandlingen mellan AB Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen. Det gäller cirka 12.000 lägenheter. Trots flera förhandlingsomgångar är avståndet mellan parterna alltför stort. Botkyrkabyggens slutbud var 2,97 procent vilket inte accepterades av motparten. Nu går ärendet till Hyresmarknadskommittén för prövning. - Hyresgästföreningens bud på 1,6 procent är oacceptabelt med tanke på det stora underhållsbehovet i våra fastigheter som till största delen är byggda mellan 1965 och 1975. En hyreshöjning på runt 3 procent har vi bedömt som nödvändig eftersom vi vill att våra hyresgäster ska ha en bra boendemiljö även i fortsättningen, säger Ulf Nyqvist VD i AB Botkyrkabyggen. AB Botkyrkabyggen har idag den i särklass lägsta hyresnivån i Stockholms län. De senaste sex åren har företagets hyreshöjningar stannat på blygsamma 1,85 procent att jämföra med snittet i länet på 9,51 procent. Ytterligare information ges av VD Ulf Nyqvist, tel: 08-530 693 09 Fakta AB Botkyrkabyggen - Sveriges 14:e största allmännyttiga bostadsföretag, ägt av Botkyrka kommun - 11 653 lägenheter, nästan hälften trerummare - Äger nära 40 procent av kommunens bostäder och 90 procent av hyresrätterna - 27 000 personer bor hos Botkyrkabyggen vilka är 36 procent av Botkyrkas befolkning - 468 lokaler på 41 907 kvm - Genomsnittshyra 2004: 718 kronor per kvm och år - Omsättning 683 miljoner kronor - Bokfört värde 2 140 miljoner kronor, marknadsvärde 4 586 miljoner kronor

Dokument & länkar