Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2018

Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 på www.boule.com.

Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan.
Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på
www.boule.com till årsstämman den 6 maj.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 70-558 51 05
Christina Rubenhag, CFO Boule Diagnostics AB, tfn +46 70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com 

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 10:00 CET.

Om oss

Boules verksamhet omfattar egen utveckling, tillverkning och marknadsföring av blodanalyssystem (instrument, reagens, kalibratorer och kontroller). Boules primära marknad är små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt andra diagnostikföretag i form av OEM-kunder inom såväl human som veterinär hematologi. Koncernen består av tre rörelsedrivande dotterföretag med respektive säte i Sverige, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar