272 miljoner kronor till bättre utemiljöer

Boverket har beviljat drygt 272 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet. Beviljade stöd finns bifogat som pdf till detta utskick och på Boverkets webbplats.

Boverket har bland annat beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen har fått stöd.

Den andra sökomgången för stödet är nu avslutad och 127 ansökningar har beviljats, totalt 272 miljoner kronor. Sammanlagt under 2017 har Boverket beviljat 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor. De som har ansökt om stöd är alltifrån större fastighetsbolag till ideella föreningar.

- Stödet kommer bland annat att användas till att rusta upp park- och naturområden för att locka boende och utomstående till lek och rörelse. Och på gårdar och torg kommer stadsodling anordnas för att skapa möten mellan människor. I flera projekt har olika funktioner integrerats. Motion och kulturaktiviteter kommer att mötas i ett utegym och redskapen består av skulpturer. Konst och belysning används för att skapa liv och rörelse, både dag- och kvällstid. Det skapar trygghet och gör platsen attraktiv att röra sig på, säger utredare Kristina Engdahl på Boverket.

Boverket har prioriterat ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte som är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och den ska vara tillgänglig för alla.

Om du vill veta mer om stödet kan du läsa om det på Boverkets webbplats.

Kontakt

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice på 0455-35 31 70

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se