Boverket ger stöd för utveckling av utemiljöer

Report this content

I år finns 500 miljoner kronor att söka hos Boverket för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det innebär att fastighetsägare, kommuner, föreningar och företag kan få upp till 50 procent av kostnaden för till exempel lekplatser, grönytor, gångbanor, ytor för spontanidrott, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Under 2018 kan stödet sökas vid två ansökningsomgångar. Ansökningsomgång 1 pågår till och med 16 april. Ansökningsomgång 2 pågår från den 17 april till och med 31 juli.

Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och den ska vara tillgänglig för alla.

Mer information om stödet finns på Boverkets webbplats.

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice på 0455-35 31 70.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar: