Boverket ger stöd för utveckling av utemiljöer och lokaler

Nu finns 500 miljoner kronor att söka hos Boverket för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Det finns även stöd att söka till allmänna samlingslokaler som drivs av föreningslivet. Från och med i år prioriteras lokaler i storstäder och socioekonomiskt utsatta områden. Stöd kan ges till åtgärder som ska anpassa lokalen eller dess utemiljö till ungdomsverksamhet. I år finns det cirka 24 miljoner kronor att fördela.

Fastighetsägare, tomträttshavare eller en person som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd kan söka stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Detta innebär att även föreningar, företag och organisationer som verkar i dessa områden har möjlighet att söka stöd.

Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap genom möten samt att bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning. Sista ansökningsdag för ansökningsomgång 1 är 1 augusti 2017. Sista ansökningsdag för ansökningsomgång 2 är 2 oktober 2017.

Sök stöd för allmänna samlingslokaler

Ideella föreningar och organisationer kan även söka stöd för förbättring av allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet är till för att anpassa en lokal, eller miljön utanför lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2017.

Mer information

Mer information finns på Boverkets webbplats:

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Gör plats för ungdomarna - sök utvecklingsbidrag

Boverkets presservice, telefon 0455-353170

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar