Boverkets samlingslokaldelegation fördelar 9,5 miljoner kronor

Report this content

Samlingslokaldelegationen beslutade den 20 februari 2020 att ge bidrag till sex länsmuseer, ett övrigt museum och tre teaterlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,56 miljoner kronor till tio icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

I år har bidraget framförallt gått till ombyggnader, standardhöjande reparationer och byggnadsåtgärder som ska förbättra tillgängligheten i lokalerna. Boverket fick denna gång in 40 ansökningar om sammanlagt cirka 53 miljoner kronor.

Om bidraget

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar om bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till exempel museer, teater- och konsertlokaler och konsthallar. Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp.

Beslut om fördelning av tillgängliga medel tas av Boverkets samlingslokaldelegation vid ett tillfälle före utgången av februari månad varje år.

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke statliga kulturlokaler är i februari 2021 och sista dag för ansökan är den 30 september 2020.

Kulturlokaler som fått bidrag:

  • Stiftelsen Blekinge museum, Karlskrona, Blekinge län, 600 000 kronor
  • Stiftelsen Hälsinglands museum, Hudiksvall, Gävleborgs län, 580 000 kronor
  • Ölands Hembygdsförbund, Borgholm, Kalmar län, 150 000 kronor
  • Teater Sagohuset, Lund, Skåne län, 2 500 000 kronor
  • Folkoperan AB, Stockholm, Stockholms län, 1 619 651 kronor
  • Västerbottens museum AB, Umeå, Västerbottens län, 1 000 000 kronor
  • Västernorrlands museum, Härnösand, Västernorrlands län, 500 000 kronor
  • Västarvet/Västra Götalandsregionen, Lerum, Västra Götalands län, 744 000 kronor
  • Martin Mutter Produktion ekonomisk förening, Örebro, Örebro län, 100 000 kronor
  • Stiftelsen Östergötlands museum, Linköping, Östergötlands län, 1 770 000 kronor

Mer information

Läs mer på Boverkets webbplats

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera