Boverkets webbplats och växel fungerar nu

Report this content

Boverkets webbplats och växel som på grund av tekniska problem låg nere är nu åter i drift.

På morgonen den 18 februari drabbades Boverket av stora tekniska problem som påverkade internetförbindelsen. Konsekvenserna blev att Boverkets webbplats och växel låg nere och det var en fördröjning i leverans av mejl som skickades till Boverket.

- Vi är glada att vi åter kan vara tillgängliga för de som vill komma i kontakt med Boverket. Nu är vi redo att ta emot frågor till Boverket och våra e-tjänster är tillgängliga på vår webbplats. Vi kommer hantera alla mejl som har kommit in men det kommer vara en fördröjd handläggning. Givetvis är det ett prioriterat arbete för oss. Vi beklagar det besvär det kan ha inneburit för personer som har velat komma i kontakt med oss under avbrottet, säger Jörgen Heidenberg IT-chef på Boverket.

Boverket kommer nu analysera det inträffade och vidta eventuella åtgärder.

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera

Citat

Vi är glada att vi åter kan vara tillgängliga för de som vill komma i kontakt med Boverket. Nu är vi redo att ta emot frågor till Boverket och våra e-tjänster är tillgängliga på vår webbplats. Vi kommer hantera alla mejl som har kommit in men det kommer vara en fördröjd handläggning. Givetvis är det ett prioriterat arbete för oss. Vi beklagar det besvär det kan ha inneburit för personer som har velat komma i kontakt med oss under avbrottet.
Jörgen Heidenberg, IT-chef på Boverket